Fejlesztés és Finanszírozás 2003/1. szám

Baráth Etele

A nemzeti fejlesztési terv hatása és a magyar gazdaság fejlődése

- Kivonat -

2002 júliusában az EU csatlakozási tárgyalások során a regionális fejezet ideiglenes lezárásakor a Kormány - a közel másfél éves súlyos lemaradás ellenére - Brüsszel felé megerősítette, hogy 2002. december 31-ig elkészíti a Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT) és a tervhez tartozó, konkrét programcsomagokat tartalmazó öt operatív programot. Az átdolgozott NFT stratégia távlati célja továbbra is az állampolgárok életminőségének javítása. Középtávú, 2013-ig szóló átfogó célja az EU jövedelmi szintjének megközelítése, a területi egyenlőtlenségek mérséklése. Ezt három specifikus cél teljesítésével kívánja elérni: a versenyképesség növelésén, a foglalkoztatás emelésén és a humán tőke fejlesztésén, illetve, a környezet és az egészség javításán keresztül. A célok eléréséhez szükséges beavatkozási irányok 4 prioritás köré rendeződnek, melyek az alábbiak: a termelőszektor versenyképessége, a humántőke fejlesztése, az infrastruktúra fejlesztése, valamint a mezőgazdaság és vidékfejlesztés. A magyar gazdasági-társadalmi fejlődést nagymértékben befolyásoló Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában jelentős szerepet kaptak a keresleti és kínálati oldalra vonatkozó modellszámítások. Az egyik a Münsteri Modell, mely kizárólag a gazdaság kínálati oldalát fedi le. A CSF keresleti oldalon megjelenő hatásainak megragadására az OECD-INTERLINK Magyarországra vonatkozó almodelljének analitikai kerete kerül felhasználásra. Ezek a számítások elsősorban a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból származó transzferek felhasználásának makrogazdasági feltételeit és hatásait vizsgálják, ezek eredményei hatnak a gazdaságpolitikára és további elemzések alapjául is szolgálnak.


Baráth Etele, politikai államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal, Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.