Fejlesztés és Finanszírozás 2003/2. szám

Major Iván

A „közepes szép” - Kockázat és jutalom a magyar vállalati hitelezésben

- Kivonat -

JEL L-25

Az átalakulás során a vállalati hitelek döntő többsége a nagyobb vállalatok részére került allokálásra. A vállalati hitelekhez való hozzájutás és azok felhasználása a vállalat méretével arányosan alakult. Ahogy a közvetlen külföldi beruházások és felvásárlások növekedtek, a külföldi tulajdonú vállalkozások részesedése a vállalati hitelekből dinamikusan emelkedett, és a kilencvenes évek második felére meghatározóvá vált. Míg a külföldi vállalatok hatékonysága és nyereségessége fokozatosan meghaladta az állami vállalatokét és a hazai magánvállatokét, a rövid távú likviditás és a hitelek átlagos visszafizetési sebessége terén nem tudtak jelentős előnyre szert tenni a hazai vállalkozásokkal szemben. A határtermelési függvényt alkalmazva bebizonyosodott, hogy a vállalatok profithiánya a rövid lejáratú kötelezettségekkel párhuzamosan növekedett, míg a pénzeszközök növekedésével csökkent. A vállalatok nagy rövid lejáratú adóssággal képtelenek az adósság finanszírozásához szükséges nagyságú profitot megtermelni, az alacsony profitrátával rendelkező cégek pedig nagy rövidlejáratú kötelezettségállományt halmoznak fel. 1990 óta az allokált vállalati hitelek elenyésző hányada került a kisebb hazai vállalkozásokhoz. A hitelek döntő többsége a nagyvállalatokhoz, és a nagyobb külföldi tulajdonú vállalatokhoz került. Minél több hitelt tudott felvenni egy vállalat, mérete valószínűleg annál nagyobb volt. Ezt a folyamatot mind keresleti, mind pedig kínálati oldali tényezők elősegítették. A bankok nagyvállalatokat előnyben részesítő magatartása a kilencvenes évek végén változni kezdett, s az ígéretes piacnak tűnő közepes méretű vállalatok felé fordultak.


Major Iván, egyetemi tanár (Veszprémi Egyetem), tudományos tanácsadó (MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.