Fejlesztés és Finanszírozás 2003/2. szám

Csikós–Nagy Béla

A közgazdaságtan tudományos forradalma

- Kivonat -

JEL A-110

A korábbi ipari forradalmak kiélezték az országok gazdasági fejlettségbeli különbségeit. De amíg a lakosság életszínvonalában, különösen azonban az életmódjában ezek a különbségek az első és a második ipari forradalom következményeként még nem hoztak szembetűnő változásokat, a harmadik ipari forradalom nyomán már igen. Az első és a második ipari forradalom ugyanis főként a termelési eszközök gyártására koncentrált. Ezzel szemben a harmadik ipari forradalom egyre szélesebb körben mutatkozott meg a fogyasztási cikkek, különösen a tartós használati javak megjelenésében és elterjedésében. Ez a folyamat tetőződött a XX. század 60-as évtizedében kezdődött negyedik ipari forradalommal, amely átnyúlik a XXI. századba: középpontjában pedig az atomenergia és az elektronika térhódítása áll. Mindez együttvéve a XXI. század fordulóján két kérdést állított a figyelem előterébe. Az egyik a természeti erőforrásokkal folytatott rablógazdálkodás, a másik a kutatás-fejlesztés sajátosságai. A társadalmi-gazdasági haladás útját a Rió-i Nyilatkozat nem a gazdasági növekedés maximalizálásában, hanem a fenntartható fejlődésben jelöli meg. Mindebből az iparilag fejlett világ eddig csak a környezetártalmat érzékelte és az emberi alkalmazkodóképesség még e téren sem bizonyult ez ideig kellően hatékonynak. A fejlődő világ „helyi” problémáit az iparilag fejlett országok leginkább csak az éleződő társadalmi feszültségek, illetve a nemzetközi terrorizmus révén érzékelik. Éppen e romboló szándék felismerésétől remélhető a multikulturális együttműködés útjának egyengetése.


Csikós–Nagy Béla, akadémikus, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös elnöke

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.