Fejlesztés és Finanszírozás 2003/2. szám

Apatini Kornélné

A magyar kis- és középvállalkozások és az EU csatlakozás: Kihívások és lehetőségek

- Kivonat -

A kis- és középvállalkozások jelentős része ma még nincs tisztában a csatlakozást követő változó gazdasági környezetből adódó lehetőségekkel és veszélyekkel, így az alkalmazkodáshoz szükséges tennivalókkal sem. Míg a jórészt külföldi tulajdonú nagyvállalatok gyakorlatilag már alkalmazkodtak az EU-hoz, addig a kis- és középvállalkozások némi bizonytalansággal várakoznak. A bővülő piac által kínált lehetőségek általában bizakodást, az éleződő verseny félelmeket vált ki. Az Európai Unióban új távlatok nyílnak a magyar kkv-k fejlődéséhez. A csatlakozással akadálytalanná válik a technológiatranszfer, megnövekedhet a know-how beáramlás. Az értékesítési lehetőségek nemcsak új piacokra való kilépéssel bővülhetnek, hanem a betelepülő vállalkozásoknak köszönhetően a beszállítói kapcsolatok erősödésére, új vevők megjelenésére is számíthatunk. Ez a kkv-k számára a lehetőségek mellett komoly kihívást is jelent. A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programban megfogalmazódó támogatási filozófia két fő pillére a versenyképesség és a tudás. E két pillérre épülnek a kormányzati támogatások, melyek súlypontjai a következők: modernizáció, technológiai felzárkóztatás ösztönzése, információ ellátottság javítása, tőkehiány enyhítése kockázati tőketársaságok aktivizálásával, a piacra jutás esélyeinek javítása, támogatás az üzleti szolgáltatások ügyfeleivé váláshoz, a vállalkozások működési környezetének javítása, a jogkövető vállalati mentalitás kialakításának ösztönzése, a potenciálisan megnyíló EU források felhasználásához szükséges feltételek megteremtése. Az EU csatlakozás küszöbén a vállalkozásfejlesztési politikában azok a célok és eszközök értékelődnek fel, amelyek a vállalkozások alkalmazkodását és az új versenyközegben való hatékony működés feltételeinek erősítését biztosítják.


Apatini Kornélné, közgazdász, helyettes államtitkár (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.