Fejlesztés és Finanszírozás 2003/2. szám

Peter Berger

Gazdasági újjáépítés külső sokkok után: Népszövetségi támogatás Ausztriának és Magyarországnak 1922-26 között

- Kivonat -

JEL A-190, B-19

Az I. világháborút követően a gazdaság stabilizálásához és újjáépítéséhez Ausztriának és Magyarországnak nyújtott népszövetségi támogatás máig érvényes tanulságokkal szolgál, hiszen a jelenlegi afganisztáni, vagy az iraki helyzet néhány sajátossága meglepően emlékeztet az 1918 utáni Közép és Kelet-Európáéra. Ezen országok gazdaságilag saját lábra állítása mellett elkötelezett „nemzetközi koalíció” ugyanolyan sürgető most, mint amilyen az I. Világháború után a dunai országok esetében volt. De ugyanúgy mint régen, egy ilyen koalícióhoz a lehetséges donor nemzetek közötti előzetes megegyezésre van szükség arról, hogy milyen legyen a kialakuló „új világrend”. Ilyen politikai megállapodás hiányában a gazdasági újjáépítési programok - még ha meg is indulnak - általában törékenyek lesznek, és aligha élik túl a kiújuló külső nyomás első jeleit. 1930 körül a Nagy Válság könnyedén fojtotta el az osztrák és a magyar fellendülést. A fogadó országok belpolitikai kérdéseinek a hitelező nemzetek általi nem megfelelő kezeléséből származó kudarc ugyancsak hozzájárult a Népszövetség által finanszírozott gazdasági rezsim összeomlásához Ausztriában és megakadályozta, hogy Magyarország új népszövetségi támogatást kérjen a Nagy Válság kitörése után. A helyi politikai-gazdasági szokások bensőséges ismerete mindig is fontos előfeltétele volt a külföldi segélyprogramok sikeres felügyeletének. Ez nem jelenti azt, hogy a hitelezőknek a hitelfeltételekkel kapcsolatosan elnézőnek kellene lenniük. Ausztria 1923-24 közötti példája bizonyítja, hogy a gazdaságpolitikai irányelvek szigorú szakértői kikényszerítése és a belpolitikai részrehajlással kapcsolatos gyanakvás járhat a legjobb eredménnyel. Amikor a 30-as években Ausztria népszövetségi felügyelete egy autoriter, félfasiszta kormányzat támogatásává vált, a gazdasági rehabilitáció oka megszűnt.


Peter Berger, egyetemi tanár (Vienna University of Economics and Business Administration)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.