Fejlesztés és Finanszírozás 2003/2. szám

Török Ádám

Nemzeti vállalkozáspolitikák útjai és tévútjai nyolc európai országban

- Kivonat -

JEL L-500

A Római Szerződés annak idején nem teremtette meg a közösségi iparpolitika kereteit az európai integráció számára. Ezt a hiányt a szerződés maastrichti módosítása - a versenyképesség-javító támogatási eszközök lehetőségének közösségi jogrendszerbe való beemelésével - csak részben pótolta. A tagállamok iparpolitikai kezdeményezései viszont azért gyengültek számottevő mértékben a nyolcvanas évek közepe óta, mert a közösségi versenypolitika egyre erősebben korlátozta a nemzeti támogatáspolitikák eszköztárát és hatókörét. Lehetséges, hogy az uniós vállalatpolitika irányváltás, esetleg fordulat előtt áll. Az EU nyolcvanas évek eleje óta liberalizálódó vállalatpolitikája, szigorodó versenypolitikája, valamint gyenge ipar- és innovációs politikája is okolható azért, hogy a világgazdaságban egyre kevesebb az uniós gyökerű, a globális piaci és fejlesztési folyamatokat befolyásolni képes nagyvállalat. A nyugat-európai országokban korábban három vállalkozáspolitikai típus különült el egymástól. A „nemzeti bajnokok” támogatásával a francia iparpolitika arra törekedett, hogy a magánvállalatok koncentrációjának állami jelentős európai piaci szereplőket hozzanak létre francia tulajdonú cégekből. A nemzeti márkák kialakítását a török iparpolitika kísérelte meg. Az olasz vállalkozási struktúra jellegzetessége a klaszterek elsősorban helyi kezdeményezések, és létüket a piaci igényeknek köszönhetik. Az uniós iparpolitika - ma már lehet, hogy csak átmeneti - háttérbe kerülése teljesen nem szorította vissza a nemzeti ipar- és vállalkozáspolitikákat. Ezek esetenként olyan újszerű eszközöket is alkalmaztak, amelyek nem álltak ellentétben a legszigorúbb uniós támogatáspolitikai szabályokkal sem, és így később talán egy közösségi szintű vállalkozásfejlesztési politika részeivé válhatnak.


Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, egyetemi tanár (Veszprémi Egyetem, BME)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.