Fejlesztés és Finanszírozás 2003/2. szám

Wiesel Iván

Vásárlóerő-paritás számítások korunkban

- Kivonat -

JEL E-310

Hazánk EU országokhoz viszonyított felhasznált érték-, illetőleg jövedelem adatait a legcélszerűbb vásárlóerő-paritáson bemutatni. A magyar bruttó hazai jövedelem 2000. évre publikált egy főre jutó adata 11 990 nemzetközi dollárt tett ki. Az EU maximumhoz mért lemaradásunk tehát mintegy 3,8-szoros, az eurózóna (23 600 dolláros) átlagához képest pedig majd kétszeres. A Balassa-Samuelson modell alapján statisztikailag elfogadható (mintegy 60%-os) korreláció van az országok fejlettsége és az árszínvonal között. Magyarországon 2001-ben például az árszínvonal az EU szint 47,3%-át, az egy főre jutó GDP értéke pedig 52,4%-át tette ki. Ugyanezek Csehországban 44, illetőleg 59,2%-on álltak, Lengyelországban pedig 56,0 és 38,8%-on. A nagy árdiszparitás csökkenésének tendenciája különösen igaz ez a kereskedelmi forgalomba kerülő árucikkeknél, amelyeknek eurózónában kimutatott szórása például egy uniós felmérés szerint 1990-ben még 0,11 volt, 1999-re pedig lecsökkent 0,05-re. A nem kereskedelmi szektoroknál ez a kiegyenlítődés a kisebb verseny következtében inkább stagnált. Hasonló különbségek ismerhetők fel az adórendszer egyes elemeinél is, amelyeknél a csatlakozó országok összes adóterhelése némileg elmarad az uniós országok többségének színvonalától. Azonban itt is fokozatos kiegyenlítődésre kell számítani. Ez a forgalmi adó, jövedéki adók csökkenéshez, a társasági- és környezetterhelési adóknál pedig várhatóan növekedéshez vezet majd. Az Unió vezető szervei a bővítéstől végül is azt várják, hogy az új tagok felvételével és uniós többlet-forrásokkal történő „feljavításukkal” az egész integráció gazdasági, politikai súlya megnövekszik, és a következő évtized végére a kibővített Európai Unió a világ legversenyképesebb gazdaságává válik.


Wiesel Iván, a közgazdaságtudomány kandidátusa

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.