Fejlesztés és Finanszírozás 2003/3. szám

Nyitrai Ferencné

A K+F finanszírozása a fejlett világban és nálunk

- Kivonat -

JEL O-380

A fejlett világban a vállalkozások finanszírozzák a K+F növekvő hányadát, Magyarországon az állami finanszírozás szerepe volt a meghatározó. A kis és középvállalatok külföldi tőkebefektetéssel egyre nagyobb szerepet vállalnak a világban a K+F tevékenységből és nő a közösségi és magán (public and private) vegyes finanszírozás mértéke is. A K+F finanszírozás 2001-es, 1990-es és 1981-es adatainak vizsgálatakor a következő tendenciák figyelhetőek meg: A globalizáció az ezredforduló környékére valósult meg a K+F tevékenység finanszírozásában. Ha a vállalkozások által finanszírozott hányadot az államigazgatás hányadával összevetjük, a legtöbb országban szerepcsere következett be oly módon, hogy a vizsgált 20 éves időtávon egyre nagyobb hányadot foglalt el a vállalkozások finanszírozása és kisebbet az államigazgatásé. Más a helyzet az Európai Unió most taggá váló országaiban, ahol még zömmel az a jellemző, hogy az állam szerepe a finanszírozásban meghatározó. A legutóbbi évtizedben a kutatásokat és a fejlesztéseket világszerte és főként a fejlett országokban az jellemezte, hogy a legfejlettebb technológiai iparágak és szolgáltatások vezérelték a K+F nagyságát. Ezek közé tartozik az információ-technológia (ICT) és a gyógyszeripar megfelelő hányada, valamint azok a szolgáltatások, amelyek az ilyen irányú tevékenység megvalósulását segítették elő, és széles körben terjesztették. A high-tech területre a következő jelenségek jellemzőek: A high-tech szolgáltatások aránya minden vizsgált országban növekvő volt. Ugyancsak általános az az irányzat, hogy bizonyos specializálódások az országok K+F kutatásaiban kirajzolódnak.


Nyitrai Ferencné, a közgazdaságtudomány doktora

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.