Fejlesztés és Finanszírozás 2003/4. szám

Szepesi György

A lakossági vagyon és a pénzügyi közvetítőrendszer

- Kivonat -

JEL E-210

Hosszabb távon kiegyensúlyozott gazdasági növekedés csak megfelelő szintű lakossági megtakarítások mellett tartható fenn. Ez az összefüggés azonban kétirányú, ahhoz, hogy a lakossági megtakarítások elégséges szintet érjenek el, tartósan megfelelő ütemű növekedésre és ennek eredményeként viszonylag magas jövedelemszintre van szükség. Kevés kategória megítéléséről alakultak ki olyan ellentétes álláspontok, mint a megtakarításokról. A klasszikusnak nevezett felfogás szerint a takarékosság pozitív folyamat, segíti a tőkeképződést, azáltal, hogy erőforrásokat szabadít fel a fogyasztási cikkeket termelő szektorból és ezekkel olyan gépeket, berendezéseket, más szóval beruházásokat lehet előállítani, amelyek segítik a gazdasági növekedést. E szerint megtakarítások nélkül nincs gazdasági fejlődés. A másik, az úgynevezett keynesi irányzat, abból indul ki, hogy a jövedelmek mértékét és dinamikáját alapvetően az összes kereslet határozza meg. A gazdasági növekedést csak olyan tényezők gyorsíthatják, amelyek bővítik a keresletet, ilyenek a nem jövedelemből finanszírozott vállalati beruházások, a (nem túlságosan nagy) költségvetési hiány. A közgazdaságtanban már régóta vita folyik arról is, hogy milyen tényezőktől függnek alapvetően a lakossági megtakarítások: a jövedelmek szintjétől, vagy a kamatok, illetve a hozamok nagyságától. A feltörekvő gazdaságokban, a jövedelemszinteknek és dinamikáknak, ha nem is kizárólagos, de meghatározó szerepe van a megtakarítások alakulásában.


Szepesi György, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes docense

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.