Fejlesztés és Finanszírozás 2003/4. szám

Iván Gábor

Az EU-költségvetésének stabilizálása

- Kivonat -

JEL F-150

Az EU-költségvetése mindig viták tárgyát képezi, hiszen abban a rendre ütköznek a közösségi és tagállami érdekek, az Unió finanszírozásában betöltött pozíciók, vállalt szerepek kialakítása sem zökkenőmentes. Az eddigi három közösségi pénzügyi perspektíva története azzal a tanulsággal szolgál, hogy az Agenda 2000 vitája óta alapvető változás állt be a közösségi költségvetés és a közösségi politikák egymáshoz való viszonyában: míg a Delors I. és II. csomag időszakában nagyrészt a közösségi politikák fejlődése határozta meg a költségvetést, addig 2000-től a közösségi költségvetés rendelkezésére bocsátott források, azaz maga a költségvetés határozza meg a közösségi politikák alakulását. A tagállamok saját gazdaságpolitikai szempontjai fontosabbá váltak az alapító szerződésben foglalt azon elvnél, miszerint a tagállamoknak gazdaságpolitikai döntéseik meghozatalakor figyelemmel kell lenniük a Közösség egészének érdekeire. A nettó befizető tagállamok politikájában a közösségi kiadások stabilizálásának célja nem más, mint az uniós költségvetéssel szembeni pozíciójuk javításának eszköze. A nettó haszonélvezők magatartását is hasonló logika határozza meg: a kiadások befagyasztásának ellenzését az uniós költségvetéshez képesti kedvező egyenlegük fenntartása motiválja. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy a közösségi politikák fejlődése ismét meghatározó lehet a közösségi költségvetés tervezése szempontjából, az uniós költségvetés visszatérhet az egészséges evolúció útjára. A 2007-től induló pénzügyi perspektíva vitája ugyan nyíltan még nem indult meg, az Európai Bizottság 2003 tavaszán megette az első, biztató informális lépéseket.


Iván Gábor, főcsoportfőnök (Külügyminisztérium), PhD hallgató (BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok PhD Program)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.