Fejlesztés és Finanszírozás 2003/4. szám

Ágh Attila

Közigazgatási reform Magyarországon

- Kivonat -

JEL H-700

A közigazgatási reform lényege a decentralizáció, a döntéseknek makro-politikai, kormányzati szintről a mezo-politikai és mikro-politikai szintre vitele. Az intézményrendszer középső és alsó szintjének autonómiája a döntéseknek az érintettekhez való közelhozásával egyszerre javítja a politikai rendszer demokratizmusát és hatékonyságát. A demokratikus intézményrendszer csak akkor tud hatékonyan működni, ha az egész kiépül, és koherens rendszerként működik. Az EU-csatlakozás is megköveteli a közigazgatási reformot; olyan EU-konform és hatékony közigazgatási szerkezetet kell kialakítani, amely elősegíti, hogy hazánk integrációja sikeres legyen és az ország felzárkózzon a fejlettebb tagországokhoz. Ehhez az EU-transzferek átvételéhez alkalmas intézményrendszer szükséges. A működőképes piacgazdaság hatékonyságának és dinamikájának legfőbb korlátjává vált az, hogy nem ment végbe még a társadalmi és politikai intézmények széleskörű reformja. A modernizációra érett intézményi alrendszerek a közigazgatástól és a jogrendszertől kezdve a közegészségügyig alacsony hatékonysággal és pazarlóan működnek, nem szolgálnak megfelelő intézményi bázisul a gazdaság működéséhez, amely az egész társadalmi rendszernek, mint gazdasági háttérintézmények rendszerének magas fokú működését igényelné. Nálunk nem pusztán a fenti intézményrendszereken belüli inercia és érdekellentétek hátráltatják vagy akadályozzák meg a reformot, hanem magának a gazdasági szférának a szűklátókörűsége is. Paradox módon a gazdaság maga igényli ezeket az intézményi reformokat, de a rövid távú költségvetési szemlélet és egyáltalában a neoliberális megközelítés leegyszerűsített válfaja - a piac minden, az állam legyen kicsi és olcsó - akadályozzák azok megvalósítását.


Ágh Attila, az MTA doktora, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.