Fejlesztés és Finanszírozás 2004/1. szám

Szentgyörgyi Zsuzsa

Az innováció társadalmi-gazdasági hasznosítása

- Kivonat -

A magyar kormány szándékai szerint készül egy innovációs törvény, a kidolgozók tanulmányozták az innovációt jelentős mértékben hasznosító, és éppen ezért (is) sikeres fejlett gazdaságú országok hasonló célú törvényeit és rendeleteit, elemezték céljaikat, a megvalósítás eszközeit, és módszereit. Az így készített tanulmány elsődleges feladata tehát az volt, hogy a törvény kidolgozói számára adjon segítséget a munkájukhoz. Az idézett törvények, rendeletek jelentős részben a nevükben (címükben) is hordozzák az „innováció” kifejezést. Tartalmuknál fogva lényegesen nagyobb tartományt fednek le, mint az innovációt megalapozó, annak szerves részét - de mégis csupán egyik elemét, nem a teljességét - képező tudományos kutatások. Vagyis idesorolják a fejlesztést (technologizálást), az infrastruktúra-ellátást, a piaci tevékenységek egy részét, a szakképzést, a tájékoztatást is. Összességében tehát a hasznosítást, az eredményeknek a gazdaságba való átvitelét szolgálják. Mindezt figyelembe véve kézenfekvőnek látszik, hogy nemcsak kutatók, hanem vállalati, gazdasági szakemberek, politikai döntéshozók is hasznos információkat meríthetnek belőlük. Valamennyi vizsgált törvény és rendelkezés leszögezi, hogy az innovációnak alapvetően kettős célja van: gazdasági és humán (társadalmi) vonatkozású. A gazdasági cél az ország versenyképességének megalapozása és lehetőség szerint fokozása, elsődlegesen a kutatási eredményeknek mielőbbi és lehetőleg minél hatékonyabb átvitelével az értékteremtő szférába (ipar, mezőgazdaság és élelmiszeripar, szolgáltatások). A humán (társadalmi) cél a környezet megóvása, munkahelyek teremtése, az egészséges és méltóságteljes élet megteremtése és védelme. Társadalmi kihívásként jelölik meg a népesség növekedését (ez főleg a világ fejletlenebb régióira érvényes), illetve a népesség elöregedését a fejlett országokban, a környezettel való ésszerű gazdálkodást, a természeti és az épített környezet megóvását, a globális hatásokat.


Szentgyörgyi Zsuzsa, villamosmérnök, a Magyar Mérnök Akadémia tagja

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.