Fejlesztés és Finanszírozás 2004/2. szám

Elekes Andrea

Agrár- és vidékfejlesztés az EU támogatások tükrében - Lehetőségek és veszélyek

- Kivonat -

JEL Q-140

Az EU-csatlakozással megnyíló támogatási és finanszírozási források alapvetően új helyzetet teremtenek a hazai agrártermelők számára. A középtávon előre meghirdetett támogatások kiszámíthatóbbá teszik működési környezetüket, javul a jövedelmi helyzetük. Kedvezőbb pozíciójukból adódóan lehetőségük nyílik az elmaradt beruházások pótlására, valamint hatékonyság- és minőségjavító beruházások megvalósítására. A támogatásokat - piactorzító hatásuk miatt - nagyon sok kritika éri, és mint általában a támogatásokkal szemben, elvárásként jelenik meg, hogy csak átmenetiek legyenek. Ellenkező esetben gátolják a komparatív előnyök, a versenyképesség érvényesülését. E szempontból megnyugtató, hogy maga a KAP is folyamatosan változik, egyre inkább piac-orientáltabbá válik. Az intervenció egyre több termék esetében nyeri vissza eredeti, piaci hiányosságokat korrigáló funkcióját, és tovább nő a közvetlen támogatások szerepe. Ez irányban történő elmozdulást jelent a KAP 2003. évi reformja, amely bevezeti a - termeléstől most már valóban független - összevont gazdaságtámogatást. A hazai gazdák számára kedvező, hogy az új rendszerre történő áttérés fokozatos lesz, s az alkalmazkodást a rendszerét tekintve sok hasonlóságot mutató egyszerűsített rendszer is segíti. A támogatások pozitív hatásainak érvényesüléséhez nemcsak a gazdák részéről szükségesek az erőfeszítések. A Csatlakozási Szerződés csak a támogatások lehetőségét rögzíti, az abszorpciós képesség azon is múlik, hogy megfelelő tervezéssel, a hazai erőforrások biztosításával és hatékony intézményrendszerrel a kormányzat is támogassa a gazdák lépéseit.


Elekes Andrea, közgazdász, egyetemi adjunktus (Budapesti Műszaki Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.