Fejlesztés és Finanszírozás 2004/3. szám

Timár András

A magyar közlekedési infrastruktúra ma és holnap

- Kivonat -

JEL L-910

A gazdasági rendszeren belül infrastruktúrán a gazdasági és társadalmi tevékenységek olyan tárgyi, intézményi és személyi feltétel-együttesét értjük, amelynek hiányában azok nem, vagy nem a legkedvezőbbnek ítélt módon hajthatók végre. A közlekedés ennek az egyik jelentős alkotó eleme. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok igazolták, hogy a gazdasági növekedés és az infrastrukturális ellátottság között korreláció mutatható ki. Az országok közlekedési infrastrukturális ellátottságát tükröző nemzetközi rangsorban Magyarország helyezése 2000-ben elmaradt a hasonló gazdasági fejlettségű európai piacgazdaságoktól. Általánosságban megállapítható, hogy kiegyensúlyozott és tartós, fenntartható gazdasági növekedés csak úgy valósítható meg, ha a termeléssel és a szolgáltatással arányosan fejlesztik az infrastruktúra egészét is, elemeinek közel azonos kiépítettségét, műszaki színvonalát és állapotát biztosítva. A magyar közlekedést illetően erre valószínűleg csak az Európai Unióhoz való csatlakozást követő 10-15 éves időszakban lesz mód, külső erőforrások (pl. EU Kohéziós Alap, Strukturális Alapok és kedvezményes bankhitelek) nagymértékű bevonásával. Az EU Közlekedési Minisztereinek Tanácsa 2001. szeptember 12-én közzétette a 2010-ig szóló közlekedéspolitika "Európai közlekedéspolitika 2010-ig: itt az idő dönteni" című Fehér Könyvét (Európai Bizottság, 2001). Hazánkban a közlekedési infrastruktúra és a közlekedési szolgáltatások helyzete számos ponton különbözik az EU jelenlegi helyzetétől, nehézségeitől, de a kihívások jellege, különösen hosszabb távon azonos.


Timár András, PhD, MTA doktor, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.