Fejlesztés és Finanszírozás 2004/4. szám

Benczes István

A fiskális konszolidáció sikerének politikai-intézményi feltételei

- Kivonat -

JEL H-300

A túlzott költekezésre való hajlam feloldására és a fiskális fegyelem megteremtésére az EU maga dolgozott ki egy normarendszert, ami a most már tag Magyarország számára is kötelező. Korábban OECD országok tapasztalatait tanulmányozva arra jutottunk, hogy a hiány leszorítása (legalább a maastrichti kritérium szintjére), továbbá a teljes körű fiskális konszolidáció, az államháztartás reformja, illetve annak sikere nagyban a kormányzati (hatalmi) struktúra függvénye, a költségvetés döntési folyamatainak eredője. A végrehajtó hatalom szintjén a fragmentáltság megszüntetésére a fejlett ipari országok csoportjában alapvetően kétféle eljárás alakult ki. A delegációs eljárásnál esetben a pénzügyminiszter vagy a miniszterelnök joga, hogy felügyelje a költségvetési folyamat egészét. Az egyéb miniszterek a pénzügyminiszter kontrollja alatt működnek. Azokra az országokra jellemző ez a fajta kormányzati struktúra, amelyekben a győztes párt egymaga tud kormányt alakítani. A szerződéses formánál a koalíciós kormányoknak javasolt, ahol a pénzügyminiszter valamely párt tagja, ezért a többi miniszter vele horizontális viszonyban áll. Magyarországon a végrehajtó hatalom rendre koalíciós kormányzásra kényszerül. A járható út ezért a kiadások teljesebb körű internalizálására a szerződéses forma alkalmazása. Úgy tűnhet (és a napi sajtóból így is tűnik), hogy az EU csatlakozással Magyarország csak piacait egyesíti az unióval, illetve, hogy a közösségi pénzügypolitikának csak a forráskiosztó szegmensével kerül majd közeli (kellemes) viszonyba az ország. Ez azonban nincs így. Mint azt megmutattuk, már az EU tagsággal is számos kötelezettséget kell az országnak vállalnia a gazdaságpolitika minden területén.


Benczes István, PhD, egyetemi adjunktus (Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.