Fejlesztés és Finanszírozás 2004/4. szám

Benke Dávid - Cserháti Ilona - Takács Tibor

A magyar kis- és középvállalatok versenyképessége az EU-ban

- Kivonat -

JEL L-250

A vállalatok termelékenysége az EU „régi” tagországaiban nagyon eltérő, ami a Közösség Egyesült Államoktól való lemaradásának is egyik fő oka. Az Unió gazdasági fejlődésének és a „lisszaboni célok” megvalósításának fontos kérdése az, hogy az új tagországok termelékenysége közelít-e a közösségi szinthez. Ennek elősegítésére szolgál az EU 5. Keretprogramja is. E programhoz kapcsolódott az a kutatás, amely az új tagországok vállalati termelékenységi jellemzőit vizsgálta. A termelékenység meghatározására többféle mutató ismert. Alapmutatóként az egységnyi munkaráfordítással előállított output mennyiségét használják. Ebben a tanulmányban egy ennél komplexebb, huszonegy paraméter alapján meghatározott mutatórendszer alapján próbáltuk jellemezni az egyes országok mikroszintű termelékenységét és ezen keresztül hosszú távú növekedési esélyeiket. A hosszú távú gazdasági növekedés háromféleképpen jöhet létre: vagy a termelési tényezők (munka, tőke) mennyisége nő, vagy a termelékenységük javul, vagy pedig az ún. teljes tényező termelékenység (TFP – Total Factor Productivity) növekszik. Ez utóbbit gyakran a technikai haladással azonosítják, és a gazdasági növekedés azon részét jelöli, amelyet a termelési tényezők termelékenységének növekedése nem magyaráz.


Benke Dávid, közgazdász, tudományos munkatárs (ECOSTAT)
Cserháti Ilona, PhD, tudományos munkatárs (ECOSTAT)
Takács Tibor, PhD, tudományos főmunkatárs (ECOSTAT)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.