Fejlesztés és Finanszírozás 2004/4. szám

Türke András István

Az Európai Unió 2007-2013-as költségvetése francia nézőpontból

- Kivonat -

Az Európai Bizottság 2004. február 10-én adta ki kommünikéjét, megnyitva a vitát az új büdzsére vonatkozólag. A folyamatot - a francia elemzők véleménye szerint - már 2003 decemberében „pozitív irányban” kísérelte megtorpedózni Ausztria, Németország, Hollandia, Svédország, Nagy-Britannia és Franciaország kormányának állásfoglalása, mely a költségvetés keretösszegének kerek 1%-on történő befagyasztását irányozta elő.

Az EU-15-ök szinte minden területen drasztikusabb, vagy fokozatos költségvetési hátrányt szenvednek. Mindez azért okozhat feszültségeket, mert nem csak, hogy az EU motorjait sújtva a Lisszabonban meghirdetett legversenyképesebb térség vízióját kuszálja össze -, hanem a büdzsé keretszámának esetleges 1%-os bebetonozása mellett dezintegrációs folyamatokat indíthat el a közösségi finanszírozás hátrányára, a nemzeti finanszírozási rész megerősödése mellett. És a jelen esetben e folyamat aligha tudható be a szubszidiaritás pozitív hatásának. Véleményem szerint fennáll a veszély, hogy a közös büdzsé területén, a britek által a \'90-es évek elején javasolt és a szorosabb integráció fékjeként beépített, kétségtelenül pozitív, de veszélyekkel teli szubszidiaritás csak most kezd el igazán fékként működni. A nettó befizetők ugyanis e mögé bújva, a nemzeti finanszírozás erősítése mellett érvelhetnek, de mindezt csak azért, hogy a közös finanszírozási rész keretébe ne kelljen többet befizetniük, hanem saját földön használhassák fel e forrásokat. A szorosabb integráció logikáján épülő fiskális föderáció elvét követve ugyanis ezen összegek a fejletlenebb tagállamok, régiók felé vándorolnának.


Türke András István, PhD (Europa Varietas Intézet, Párizs)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.