Fejlesztés és Finanszírozás 2004/4. szám

Gál Péter - Moldicz Csaba - Novák Tamás

Gazdasági ciklusok és gazdaságpolitika a 21. század elején

- Kivonat -

JEL E-390, E-690

Az elmúlt években a világ gazdasági centrumai között a növekedési különbségek jellegében meglévő eltérések nagymértékben csökkentek, miközben a növekedés mértékében a különbségek jelentőssé váltak. Ezek a trendek különösen nyilvánvalóak az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve Kína és a világgazdaság egészének viszonyában. Az Egyesült Államok és az Európai Unió átlagos növekedése közötti különbségek fennmaradása, bár a világgazdaság transznacionalizálódási folyamatai egyértelműen ezek ellenében hatnak, jól mutatja, hogy a gazdaságpolitika és gazdaságfejlesztés jellege továbbra is fontos hatást gyakorol a gazdaságok fejlődésére. Az elmúlt évek világgazdasági fejlődési folyamatai arra engednek következtetni, hogy a huszadik század első felében a gazdasági ciklusok folyamatairól és kialakulásuk okairól megfogalmazott elméletek az átrendeződött technikai és világgazdasági körülmények között már nem érvényesek. A felgyorsult technológiai átalakulás, a globális piacok és globális vállalati stratégiák fejlődésének elemzése arra utal, hogy a technológiai ciklusok lerövidültek, ennek megfelelően alakulnak a konjunkturális ciklusok, és úgy tűnik, a hagyományos értelemben vett gazdasági ciklusok és a konjunktúra ciklusok közötti határok összefolynak. Emiatt a ciklusokon belüli mély növekedési eltérések, a „tradicionális” ciklushullám is ellaposodik, kisebb amplitúdójú kilengések alakulnak ki, és világgazdasági szinten harmonizáltabbá válnak. Emiatt a ciklusokon belüli mély növekedési eltérések, a „tradicionális” ciklushullám is ellaposodik, kisebb amplitúdójú kilengések alakulnak ki, és világgazdasági szinten harmonizáltabbá válnak. A gazdaságpolitikák alkalmazkodása azonban még nem történt meg, azok cél- és eszközrendszere jelenleg van átalakulóban…


Gál Péter, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)
Moldicz Csaba, főiskolai docens (Általános Vállalkozási Főiskola)
Novák Tamás, főiskolai docens (Budapesti Gazdasági Főiskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.