Fejlesztés és Finanszírozás 2004/4. szám

Berend T. Iván

Változások Közép- és Kelet-Európában a XX. század utolsó negyedében

- Kivonat -

JEL P-270, O-100

A 20. század utolsó negyedét gazdasági zűrzavar jellemezte, a korábban gyors gazdasági növekedés nagymértékben lelassult. A világgazdaság perifériáján, a viszonylag kevésbé fejlett területeken a strukturális válság következményei némiképpen eltérőek voltak, a romboló hatások maradéktalanul érvényesültek ugyan, azonban a hosszabb távú teremtő hatások elmaradtak. Ezek a perifériális országok a cserearányok súlyos romlása miatt is több kárt szenvedtek. A centrum-országokéhoz képest kevésbé feldolgozott és kevésbé szofisztikált exporttermékeik piacai nagymértékben beszűkültek. A kutatási és fejlesztési tevékenységhez, know-how-hoz, az új technológiai-ipari forradalom követéséhez és új, húzó exportágazatok kialakításához szükséges finanszírozási források pedig hiányoztak. A Szovjetunió utódállamai és néhány balkáni ország a szerkezeti átalakulásban csak minimális előrehaladást ért el. Ez a régió kétharmadát felölelő terület következésképpen nem tudott alkalmazkodni a 20. század végi technológiai forradalomhoz, és beleragadt az elhúzódó perifériális strukturális válságba. A régió nyugati részének, mely az Európai Unió tagjává vált és ma már a nagyobb európai egységesülés része, sokkal jobb lehetőségei vannak a felzárkózásra, míg a régió kétharmada messze lemaradt a 20. század utolsó részének nemzetközi gazdasági modernizációja mögött.


Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Brit Akadémia levelező tagja, egyetemi tanár (University of California, Los Angeles)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.