Fejlesztés és Finanszírozás 2005/1. szám

Erdős Szabolcs

Külföldi portfolió-befektetések Magyarországon

- Kivonat -

JEL G-11

Korunkban a nemzetközi tőkeáramlás rendkívül felgyorsult, ami a világgazdaság globalizációjának egyik fontos eleme. A tőkemozgások belül a portfolió-befektetések az elmúlt években egyre nagyobb jelentőségre tettek szert. Különösen fontos ezek viselkedésének, jellegzetességeinek elemzése, mivel ezek az alapvetően rövid távú befektetések olykor igen jelentős szerepet játszanak egy ország fizetési mérlegének finanszírozásában. A 90-es évek elején tehát alapvetően a nemzetközi portfoliók újra-allokációja miatt nőtt hazánkban a külföldi befektetések aránya. A növekvő piaci méret, a fokozatos liberalizáció, az Európai Uniós csatlakozási kilátások egyre vonzóbbá tették régiónkat, benne hazánkat. A befektetők számára ezek új piacokat jelentettek, ami lehetőséget adott portfoliójuk „felfrissítésére” Magyarországon a fundamentális mutatók kevéssé játszottak szerepet a hazai portfoliótőke áramlásban. Sokkal fontosabb volt az Európai Uniós valamint eurózónás csatlakozás, amely egyfajta garanciát jelentett a befektetők számára. A külföldi befektetési alapok döntési mechanizmusait rendkívül nehéz makrogazdasági modellekkel felírni, a hozamelvárásokon és a kockázat-kalkuláláson túl egyéb tényezők (pl. csordaszellem, moral hazard) is meghatározzák viselkedésüket. A felírt modellek alapvetően nagyobb gazdaságok portfolió-befektetéseihez nyújtanak kapaszkodót. Kis, nyitott pénzpiaccal bíró országokban az egyéb (néha pszichikai) tényezők sokkal meghatározóbbnak bizonyultak. Várhatóan az eurózónához való csatlakozásunkat követően a magyar portfolió piac is átalakul, feltehetően növekszik az inter-európai pénzpiac jelentősége, s változik a kockázati szint, annál is inkább, mert a költségvetés hiányra és a külföldi eladósodás mértékére érvényesülnek a konvergencia követelmények.


Erdős Szabolcs, közgazdász, osztályvezető (ECOSTAT)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.