Fejlesztés és Finanszírozás 2005/2. szám

Evelyn Kolm

A kettős adózásról szóló megállapodások rendszerének kialakulása és fejlődése a 19. század végén és a 20. században

- Kivonat -

A nemzetközi kettős adózás elkerülésére irányuló rendszer a 19. században kezdett kialakulni. Az első modellegyezmény, amely a jövedelem és a vagyonadókra vonatkozott 1963-ban került kialakításra, amit 1966-ban az örökösödési kötelezettségre vonatkozó modellegyezmény követett. (OECD-források szerint jelenleg kb. 350 megállapodás hatályos az OECD tagállamok között, és a világban 1500-nál több a modellen alapuló egyezmény.) Ugyanakkor az OECD által kidolgozott mellett más koncepciók is léteznek. (Pl. az Andok-egyezmény országai 1971-ben, 1967-ben az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottsága a fejlődő és a fejlett országok közötti szerződések problematikáját felkarolta és 1980-ban modell adóegyezményt készített, amely alapvetően a forrás elvét alkalmazza. Ugyanakkor erőfeszítések történek az OECD és az ENSZ modell összehangolására, pl. ilyet kezdeményezett a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara, amelynek e téren jelentős tradíciói vannak.) Mára a kezdetben csak néhány államra kiterjedő, a kettős adózás terheit csökkentő kezdeti erőfeszítésektől a nemzetközi megállapodások komplex rendszeréig jutottunk, amit a nemzetközi szervezetek egységesítési törekvései támogatnak. A jövőre két lehetőséget kell mérlegelni: növekvő standardizálás a globálisan alkalmazott modellegyezmények révén, vagy pedig az adórendszerek önkéntes, illetve kevésbé önkéntes harmonizálása a növekvő mértékben globalizálódó feltételek mellett.


Evelyn Kolm, PhD, egyetemi adjunktus (Bécsi Közgazdasági Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.