Fejlesztés és Finanszírozás 2005/2. szám

George Vassiliou

A kis országok helye az Európai Unióban

- Kivonat -

Nagyon fontos eleme az EU gazdaságpolitikájának, hogy a versenyképességben való felzárkózáshoz az Unió a kis országoknak segítséget nyújt, kedvezményekben részesíti azokat. Jellemzője az EU egységes piacának, hogy a versenyképesség nem csupán ország-kategória, hanem mind inkább regionális, vállalati, sőt termékszinten megjelenő tényező. Nem az a meghatározó, hogy az adott terméket melyik tagországban állították elő, hanem az, hogy az adott jószágnak milyen a minősége, s hogyan alakul az ár/költség viszonya. Erre jó példa a finn Nokia cég, amely versenyképes termékeivel a legnagyobb világcégekkel képes eredményesen konkurálni. E példa arra, hogy ha az adott vállalat kreatív, korszerű termékei vannak, s megfelelő piacpolitikai stratégiával és marketing tevékenységgel rendelkezik, akkor a siker nem marad el. A kis országok a versenyképességet tekintve gyakran nem kellően hangsúlyozzák, hogy a siker egyik tényezője az, hogy milyen gyorsan tudják meghonosítani az európai gondolkodásmódot, s szakítani a nacionalista gyökerű euszkepticizmussal, a több évtized alatt kialakult rossz gazdasági beidegződésekkel, a konformitással. Mikor tudunk egy olyan társadalmi közeget kialakítani, amelyben erős a szolidaritás, ahol a szabályok nem alattvalóként kezelik az állampolgárokat, hanem egyenjogú termelőként és fogyasztóként, partnerként. Mikor tudatosodik bennünk, hogy egy nagy, erős közösség egyenrangú tagjai vagyunk, amelynek jövőjében bízunk, még akkor is, ha az EU gépezetébe való beágyazódásunk néha zökkenőkkel jár, s nem azonnal jelentkeznek annak jótékony hatásai. Ha sikerül e téren is előrelépni, akkor bízván állítható, hogy a kis országok sikeresen vehetnek részt az EU-ban folyó egészséges piaci versenyben.


George Vassiliou, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Ciprusi Köztársaság volt elnöke

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.