Fejlesztés és Finanszírozás 2005/2. szám

Ifj. Nyers Rezső

A magyar bankrendszer az Európai Unióban

- Kivonat -

A magyar bankrendszer csatlakozása az Európai Unió egységes pénzintézeti szolgáltató szektorához a külső szemlélő számára észrevétlenül zajlott le. A csatlakozás időpontjára a magyar bankrendszer Európa egyik legmagasabb tőkemegtérülési mutatójával büszkélkedhet. A magyar bankrendszer teljesítményét, a hazai pénzügyi közvetítésben betöltött szerepét illetően még a szakértők körében is jó néhány egymásnak szögesen ellentmondó véleménnyel találkozhatunk (hatékony – kevéssé hatékony pénzügyi közvetítés; nagy növekedési potenciál – nehéz növekedés potenciál, stb.). Összefoglalóan talán azzal jellemezhető a legjobban a magyar bankrendszer: magán viseli a piacgazdasági átalakulás útját járó ún. felemelkedő országok úgyszólván minden lényeges közös jellemzőjét: 1. A pénzügyi közvetítésben meghatározó a banki csatorna, s ami lényegesebb, a bankrendszer nemzetgazdasági szerepe, súlya lényegesen magasabb, mint a nyugat-európai országokban. 2. Ugyanakkor a pénzügyi közvetítés mélysége mind a bankrendszer összesített mérlegfőösszege/GDP, mind pedig az összesített hitelállomány/GDP mutató alapján lényegesen elmarad az Európai Unió régebbi tagországi átlagától. 3. A bankrendszer tulajdonosi szerkezete is lényegesen eltér a régi EU tagországokétól. A magyar bankrendszerben meghatározó a külföldi pénzintézetek tulajdoni súlya (75-80 %), míg a belföldi, ezen belül az állami tulajdonhányad minimális. 4. Végül lényeges jellemzője a hazai bankrendszernek a vállalati üzletág nyugat-európainál nagyobb, s a lakossági üzletágnak a nyugat-európainál kisebb részaránya.


Ifj. Nyers Rezső, közgazdász, a Magyar Bankszövetség elnöke

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.