Fejlesztés és Finanszírozás 2005/2. szám

Csáki Csaba

A mezőgazdaság átalakulása Közép- és Kelet-Európában: A reformok helyzete

- Kivonat -

JEL Q-15

Mintegy tizenöt év telt el a szocialista rendszer átalakításának kezdete óta. Ezen időszakban Közép- és Kelet-Európa, valamint Közép-Ázsia jelentős strukturális átalakuláson ment keresztül, nagy különbségekkel a vidéki területek átalakulásának mélységét illetően. Az átalakulás főbb területein a folyamatok egyenetlenül alakultak. A leginkább látható jelenség azonban a KKE és a FÁK országok között a reformok előrehaladása terén mutatkozó különbség. * A piac- és a kereskedelempolitika liberalizációja a KKE országokban sokkal nagyobb mértékben valósult meg, mint a FÁK térségben * A legtöbb közép európai országban a föld privatizációja és ahhoz kapcsolódóan a nagy termelési egységek reorganizációja lényegében befejeződött. A földreform és a földtulajdon továbbra is heves viták tárgya lényegében az összes FÁK országban, azonban látható előrehaladás történt a térség legfontosabb gazdaságaiban. * Míg a kezdeti privatizáció már legtöbb helyen befejeződött, a legtöbb országban az élelmiszer-feldolgozás modernizálását még el kell végezni. A mezőgazdasági finanszírozás hiánya az agrárgazdaság növekedésének továbbra is az egyik legsúlyosabb akadálya. * Az intézményi reformok az egész régióban sokkal lassabban haladnak előre, mint a reformok bármely más területe. Az elmúlt évtized tapasztalatai azt is jelzik, hogy a kezdeti várakozások a transzformációval kapcsolatban túlzottan optimisták voltak, és a mezőgazdasági átalakulás az előzetesen várhoz képest sokkal összetettebb. Például ma már széles körben elismert, hogy a működő intézményrendszer fontosságát az átalakulás kezdetén alábecsülték. A társadalmi problémák, a növekvő szegénység és egyenlőtlenségek pedig új, váratlan dimenziót adtak az átalakulási folyamatnak.


Csáki Csaba, akadémikus, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.