Fejlesztés és Finanszírozás 2005/3. szám

Bayankhuu Batsaikhan - Halász Amadé

Nemzetközi tőkebefektetések lehetőségei a bányászat területén Mongóliában

- Kivonat -

JEL F-21

A mongol kormány a bányászati, a mezőgazdasági, az infrastrukturális, a turisztikai, valamint az információs és kommunikációs technológiai ágazatokat és a külföldi beruházásokat vonzó prioritási ágazatokként kezeli. A kormány kidolgozta a 2021-ig szóló gazdasági tervét, mely a bányászat fejlesztésére irányul. Három modellt építettek fel, mely három eltérő lehetőséget foglal magában. Az első és legszerényebb modell szerint a gazdasági környezet a jelenlegi szinten marad, és egy állandó, de lassú fejlődéssel fogja jellemezni a bányászatot. A potenciális lehetőségeket figyelembe véve a második modell szerint várható, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet dinamikusan követni tudja a nemzetközi trendeket, de nem várható kiugrás a bányászat területén. A külföldi befektetők számában növekedés várható, és a cégenkénti tőkenagyság várhatóan 20-30%-os növekedést fog mutatni. A gazdasági versenyképesség növekedésében nem várható jelentős változás. A harmadik és egyben legoptimistább „álom-modell” forgatókönyve szerint a legfontosabb exporttermékek világpiaci ára növekedni fog, és az ország világpiaci versenyképessége is olyan szintet ér el, hogy a tőkebefektetések összege komoly fejlesztéseket fog eredményezni a vidéki területeken is...


Bayankhuu Batsaikhan, PhD hallgató (PTE Földtudományok Doktori Iskola)
Halász Amadé, PhD hallgató (PTE Földtudományok Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.