Fejlesztés és Finanszírozás 2005/4. szám

Szórádi Attila

Az életbiztosítások terjedése és a magyar társadalom megtakarítási szokásai

- Kivonat -

JEL G-22

A megnövekedett fogyasztás és szaporodó hitelek a háztartások egy jelentős részének régi elhalasztott igényeit elégítették ki, de mindenütt tapasztalható erős marketing hatás is közrejátszott abban, hogy a lakosság jelentős része megtakarítások helyett adósságokat halmozott fel. Ma nincs olyan közvetlen hatás, amely a háztartások figyelmét a fogyasztásról és a hitelekről a megtakarításra irányítaná. Ez a nemzetgazdaságra hosszú távon negatív a növekedést lassító hatással bír. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy olyan új piaci termékek jelenjenek meg amelyek széles rétegek figyelmét keltik fel, nem jelentenek jelentős anyagi áldozatot, mégis áttörik az évek óta tartó kedvezőtlen trendet a megtakarítások csökkenésében. A megtakarítások nagyságát természetesen egyéb makrogazdasági ösztönzők befolyásolják elsősorban, de a lakosság számára fontos, hogy ez a megtakarítás milyen eszközökkel történik. Ma Magyarországon a legnépszerűbb megtakarítási forma a készpénz, illetve a bankbetét. Nemzetgazdasági szempontból azonban ezek a megtakarítási formák nem garantálják, hogy a megtakarítások azokhoz áramoljanak, akik ezt a gazdaság fejlesztésére fordítják. Mivel alapvetően nagyon rövid távú befektetések, ezért a pénzintézetek sem tudják nagy részüket hosszú távú eszközökbe fektetni, leginkább rövid távú hitelek, illetve állampapírokat vásárolnak belőlük. Több tanulmányból kitűnik, hogy a magyar lakosság megtakarítási szokásai nagyon konzervatívak, illetve bizalmatlanok. Az életbiztosítások az ilyen társadalmi környezetben lehetnek a legmegfelelőbb megtakarítási formák.


Szórádi Attila, PhD hallgató (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaságpolitikai PhD-program)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.