Fejlesztés és Finanszírozás 2005/4. szám

Nyitrai Ferencné

Az új és a leendő EU-tagországok relatív helyzete

- Kivonat -

A 9 új európai uniós tagállam és a két tagjelölt belépés előtt helyzetét vizsgálva az állapítható meg, hogy a legtöbb esetben jelentős a szóródás, tehát korántsem azonos vagy hasonló a fejlődés tendenciája. Magyarország a mezőnyben túlnyomó többségében az első harmadban található, tehát a relatíve kedvezőbb helyzetű országok között, de csaknem minden versenyképességet befolyásoló mutatószámnál megelőzi hazánkat Csehország és Szlovénia. Természetesen vannak olyan mutatószámok, ahol nemcsak ez a két ország, hanem harmadik ország is előttünk van. Viszonylag kedvezőtlen a helyzetünk az adósságállomány tekintetében, de ezt nem lehet katasztrofálisnak mondani, hiszen még az Európai Unió régi 15 tagállama között is van ilyen mértékű adósságállománnyal rendelkező ország. Export és import mutatószámaink az ezredfordulótól napjainkig azt mutatták, hogy a magyar gazdaság helyzete relatíve kedvező, és ez érvényesül a többi most belépett tagországhoz és a két tagjelölt országhoz képest is.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a középmezőnyben, vagy annál valamivel kedvezőbb helyzetben voltunk a belépés pillanatában, s ezt tekinthetjük annak az indulásnak, amely az Európai Unióban már tagként való mozgásunkat befolyásolhatja a következő években.


Nyitrai Ferencné, a közgazdaságtudomány doktora

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.