Fejlesztés és Finanszírozás 2005/4. szám

Gál Péter - Moldicz Csaba - Novák Tamás

Európai privatizációs trendek

- Kivonat -

JEL L-33

A II. világháború után a 70-es évekig tartó gyors növekedési és a maihoz képest viszonylag zárt nemzetgazdaságok mellett és kedvező költségvetési helyzetben az európai gazdaságokban megerősödött az állami tulajdon, a nyolcvanas, kilencvenes években előtérbe került kompetitív előnyök által formált versenykörnyezetben azonban csak az egységes nemzetközi piacon gyorsan alkalmazkodni képes, az abszolút előnyöket kihasználó vállalatok lehetnek hatékonyak. Az így létrejött privatizációs hullámok jellemzője, hogy bár különböző időszakokban, de nagyjából azonos fázisokban és szerkezetben történik a privatizáció az akár nagyon eltérő gazdasági-és szociálpolitikai rendszert fenntartó országokban. Az első szakasz szinte mindenütt a feldolgozóipari vállalatokat, a második szakasz a bankszektort és a nagy szolgáltató vállalatokat érinti, a harmadik szakasz pedig az egészségügy, oktatás egyes területeinek privatizációját eredményezheti hosszú távon.

Az állam a megváltozott gazdasági feltételek miatt közvetlen tevékenység helyett így sokkal indirektebb módon befolyásolja a gazdasági folyamatokat. Nincs olyan „aranyszabály”, amely meghatározná, hogy mekkora mértékben szükséges az állami tulajdon fenntartása, és ehhez mely területeken fűződik nemzeti gazdaságpolitikai érdek; ez utóbbit megfelelő jogi szabályozás is (pl. versenyjogi) biztosíthatja. A privatizációs hullámnak a gazdaságideológiai meghatározottsága mellett a következő főbb közgazdasági okai különböztethetők meg, így pl. a felgyorsuló technológiai változások, a tőkeáramlás útjában álló akadályok lebontása vagy a megfelelő vállalat- és piacnagyság biztosítása.


Gál Péter, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)
Moldicz Csaba, főiskolai docens (Általános Vállalkozási Főiskola)
Novák Tamás, főiskolai docens (Budapesti Gazdasági Főiskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.