Fejlesztés és Finanszírozás 2005/4. szám

Hegedűs Miklós

Gazdaságunk hosszú távú villamosenergia-igényének várható alakulása

- Kivonat -

JEL Q-43

A magyar gazdaság a következő másfél évtizedben átlagban évi 4% körüli növekedésre képes. Ez az ütem közel azonos az 1995-2004 közötti időszakban tényleges elért növekedési teljesítménnyel. 2015-ig számításaink szerint a növekedési ütem inkább 4%-ot meghaladó lesz, de 2015. után némi ütemcsökkenés valószínűsíthető. A lehetséges fejlődési pályák – figyelembe véve a konjunkturális ingadozásokat is – növekedési ütemei évi 3-5% között változhatnak. A 3-5% évi növekedési ütemek önmagukban a villamosenergia-fogyasztásban nem indukálnak alapvetően eltérő szükségleteket, mert a magasabb növekedési ütemhez – gyorsabb szerkezetváltás, erőteljesebb modernizáció – relatíve alacsonyabb fajlagos villamosenergia-igénnyel párosul és fordítva. Az eddigi fejlődési pályákhoz hasonlóan az időszak kétharmadában a nemzetgazdasági átlagnál nagyobb fajlagos villamosenergia-igényű ipar növekedése meghaladja a gazdaság átlagos növekedését, 2015 után már inkább a tercier szektor lesz a növekedés hordozója. A várható évi 4%-os növekedési ütem az EU 2-2,5% közötti üteméhez képest 1,5-2% ponttal magasabb, így a mostani 58-60%-osra becsült fejlettségi szintünk 2020-ra mintegy 75%-ra módosulhat. A hazai várható növekedési ütem az EU-hoz most csatlakozó 10 ország átlagának felel meg. A világ, a fejlett országok, az általunk vizsgált szomszédos országok villamosenergia-igényének alakulása 2020-ig, jelentősebb eltérések mellett, éves átlagban a hazai gazdaságra prognosztizált 2%-ra tehető. Az EU fejlett térségeire és az USA-ra évi 1,3-1,5%-os, a szomszédos országokra 1,5-3% közötti, jellemzően ugyancsak 2%-os igénybővülés prognosztizálható. Figyelembe véve a fejlettségi szinteket, a várható növekedési ütemeket és a villamosenergia-fogyasztás jelenlegei szintjét, és szerepét, a magyar gazdaság várható 2%-os bruttó energiafogyasztása megfelel a nemzetközi átlagnak és közepesnek minősíthető.


Hegedűs Miklós, a közgazdaságtudomány kandidátusa,ügyvezető (GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft.)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.