Fejlesztés és Finanszírozás 2005/4. szám

Kurucz Mihály

Gondolatok a termőföldforgalom szabályozásnak mai rendszeréről és megújításáról

- Kivonat -

JEL Q-15

A földprivatizációnak nem lett következménye a földrészletek szétaprózódása és szétszórtsága, csak a tulajdon szórtsága, a földtáblák szinte érintetlenül egy tagban állnak művelés alatt. Szétaprózottság helyett egy sajátos duális szerkezet alakul ki, amelyet a legszerencsétlenebb kombináció jellemez: viszonylag sok kisebb gazdaság kevés földdel, és kisszámú nagybirtok hatalmas termőföldekkel. A nagybirtok meghatározóan földhaszonbérleten működik, de egyáltalán nem kiszolgáltatott a földtulajdonosoknak, mert a földtulajdonok AK értékben haszonbérelten továbbra is nagytáblákban úsznak a semmi közepén. Üzemszerű művelésre csak a nagybirtokok üzemközpontjaihoz kötötten művelhetők. A szórt földtulajon miatt a bérbeadók kiszolgáltatottak a monopolhelyzetben lévő bérlőknek, amelyek egy része gyakran haszonbért sem fizet a földtulajdonosok felé. Tulajdonosi szétaprózottság és szétbontásra képtelen, monokultúrás nagybirtok él tehát egyszerre egymás mellett. Ez a nagybirtok azonban két, a vidéki gazdaság szempontjából rendkívül fontos intézményt ledobott magáról: a háztáji gazdaságot és a szövetkezeti tagok foglalkoztatási kötelezettségét. E sajátos duális szerkezet miatt a termőföldtörvény nem tartható szabályozási alapokon áll, azt egészében meg kell változtatni. A föld, mint természeti-termelési tényező reallokációjába való szükségszerű állami beavatkozás vonatkoztatási pontja a mezőgazdasági üzem és nem az egyes termelési tényezők külön-külön. Ha van is elkülönült szabályozás a termőföldre, annak a tulajdon korlátozásának alkotmányjogi korlátain túl az üzemi struktúra politikának alárendelten kell megtörténnie.


Kurucz Mihály, PhD, egyetemi adjunktus (ELTE Agrárjogi Tanszék)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.