Fejlesztés és Finanszírozás 2005/4. szám

Balogh Tamás

Nemzetközi innováció-politikai irányzatok

- Kivonat -

JEL O-32

A technológiai fejlődés gyorsulásával és globalizálódásával az innováció a korábbiaknál összetettebb, gyorsabban reagáló kormányzati politikát igényel. Az innováció sok országban deklarált nemzeti prioritás lett. A fejlett országok döntéshozói – annak ellenére, hogy innovációs rendszereik sok vonása eltér – egyetértenek abban, hogy az innováció szerepe egyre nagyobb a versenyképesség javításában és a fenntartható fejlődés megvalósításában. Valószínűleg az EU innovációpolitikája is irányváltás, sőt, esetleg fordulat előtt áll. Az EU nyolcvanas évek eleje óta liberalizálódó vállalatpolitikája, szigorodó versenypolitikája, valamint gyenge ipar- és innovációs politikája is okolható azért, hogy a világgazdaságban egyre kevesebb az uniós gyökerű, a globális piaci és fejlesztési folyamatokat befolyásolni képes nagyvállalat. Az EU tagországai stratégiai tervet készítenek versenyképességük és innovációs teljesítményük javítására. 2005 tavaszán a tagországok megállapodtak az EU Versenyképességi Tanácsán, hogy 2005 októberére mind a 25 EU tagország elkészíti ún. lisszaboni versenyképességi stratégiáját.


Balogh Tamás, PhD, főosztályvezető (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.