Fejlesztés és Finanszírozás 2005/4. szám

Biczók Sándor - Kosztopulosz Andreász

Vállalatok kockázatitőke-befektetései innovatív vállalkozásokba – Egy sikeres hazai példa

- Kivonat -

A globálissá váló világgazdaságban egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük a hazai vállalkozásoknak. Nem tudunk és remélhetőleg nem is akarunk olyan országokkal versenyezni, amelyek az olcsó munkaerőre építenek. Ekkor pedig nem marad más, mint az innováció. Az új termékek, eljárások kifejlesztésében a hazai K+F mindig is kiemelkedően sikeres volt, de ez csak elvétve hozta magával az üzleti elismerést is. A vállalati kockázati tőke hozzájárulhatna az innovációk piaci hasznosulásához. A sikerek egyrészről újabb és újabb ötletek hazai megvalósításához biztosítanának forrásokat, másrészről kifejeznék a kutatók, fejlesztők és befektetők társadalmi elismertségét is. Nem utolsó sorban az új munkahelyek révén a társadalom egészre nézve pozitívan hatnának ezen befektetések. A vállalati kockázati tőke jelentőségét fokozza, hogy nem pusztán pénzügyi befektetést takar, hanem egyéb kompetenciákkal, erőforrásokkal is részt vesz a partnervállalkozás fejlesztésében. Egy szegedi felmérés szerint az egyetemi szférában főállású tudósként tevékenykedő, de vállalkozással rendelkező megkérdezettek közül egy sem volna hajlandó oktatói illetve kutatói státuszát feladni a vállalkozás kedvéért. A megkérdezettek több mint egynegyede ennek ellenére úgy vélekedett, hogy amennyiben a menedzsment terén hathatós segítséget kapnának, belevágnának a független vállalkozás működtetésébe az egyetemi katedra elhagyásának árán is. Ez is mutatja, hogy az innovációk üzleti hasznosulásában milyen nélkülözhetetlen szerepet tölthetne be a vállalati kockázati tőke.


Biczók Sándor, asszisztens (KPMG)
Kosztopulosz Andreász, egyetemi adjunktus (SZTE, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.