Fejlesztés és Finanszírozás 2006/1. szám

Ékes Ildikó

Munkaerőpiaci kilátások Magyarországon

- Kivonat -

A magyar lakosság aktivitási szintje1 közismerten alacsony. Ennek hátterében az húzódik meg, hogy a foglalkoztatási szint az elmúlt 15 évben jelentősen mérséklődött. Ebben a 90-es évek eleji gazdasági visszaesésen túl szerepe volt annak, hogy a megelőző (szocialista) időszakban a foglalkoztatási szint mesterségesen magas volt. A nagyarányú létszámcsökkenés a 90-es évek elején következett be. Az évtized közepétől beindult gazdasági növekedés ellenére a foglalkoztatás eleinte még tovább csökkent, de később sem emelkedett lényegesen. A 90-es évek kezdetén bekövetkezett foglalkoztatás csökkenést – a már több mint tíz éve tartó –gazdasági növekedés sem tudta igazán korrigálni. Az utóbbi két évben azonban fordulat következett be, és ismét növekedésnek indult a munkanélküliségi ráta. 2005 első félévében 7,1% volt.

A munkaügyi helyzetünket az EU-val összehasonlítva feltűnő, hogy Magyarországon a 15 éven felüli népességen belül kisebb a foglalkoztattak aránya, mint az Európai Unió átlagában. Ez nem annyira a munkanélküliek magas rátája (ez ugyanis 75 még mindig kisebb, mint az uniós átlag) miatt alakul így, hanem az inaktívak relatíve nagyobb hányada miatt. Figyelmet érdemel az összehasonlításnál, hogy a képzettségek szerinti főbb csoportok foglalkoztatási arányaiban lényeges eltérések mutatkoznak az EU-hoz képest. Különösen figyelemre méltó különbség az, hogy az Unió egészében a magas képzettséget igénylő munkakörökben magasabb, és a szakmai képesítést igénylő fizikai munkakörökben lényegesen alacsonyabb a foglalkoztatottság, mint nálunk.


Ékes Ildikó, a közgazdaságtudomány kandidátusa, osztályvezető (ECOSTAT Gazdaságelemző- és Informatikai Intézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.