Fejlesztés és Finanszírozás 2006/2. szám

Halmai Péter

A magyar agrárgazdaság EU-beilleszkedése – Csikorgó adaptáció, tartós strukturális feszültségek

- Kivonat -

JEL Q-18

A Közös Agrárpolitika (KAP) átvétele, az európai agrárrendszerbe történő beilleszkedés alaposan próbára teszi az új tagországokat. Magyarországon a Közös Agrárpolitika két pillérét kell átvenni: egyrészt a piacszabályozást, másrészt az integrált vidékfejlesztési politikát. Az adaptáció nemcsak új szabályozási mechanizmusok (s azok keretében új támogatási formák) átvételét jelenti, hanem egyúttal a belső piacon, a korábbinál jóval intenzívebb versenyközegben történő helytállás igényét is.

A csatlakozási folyamat egyúttal nagy erővel hozza felszínre a hazai agrárgazdaság belső szerkezeti problémáit, a transzformációs krízis és depresszió megoldatlan kérdéseit. Az adaptáció előrehaladásával e problémák (a versenyképesség, az agrárstruktúra gyengeségei, további nemzetgazdasági pozícióvesztés veszélye) egyre erősebben jelentkezhetnek. Ráadásul a keretfeltételek is jelentősen szigorodhatnak: a megkerülhetetlen hazai államháztartási kiigazítás; a közös agrárpolitika további reformfolyamata; az új WTO-megállapodás; a 2007-2013. évi közös költségvetés következtében egyaránt. Az alapvető szerkezeti problémák megoldása nélkül nem képzelhető el sikeres agrárgazdasági adaptáció. E problémák kezelésében fontos, ám korántsem kizárólagos szerepe van a szektorális politikának. Az agrárgazdasági válság és depresszió kezelése, a távlatos, a szélesebb összefüggéseket is átfogó megoldások a szélesebb gazdaság- és társadalompolitika számára is kihívást jelentenek.


Halmai Péter, egyetemi tanár, DSc (Szent István Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.