Fejlesztés és Finanszírozás 2006/3. szám

Szebényi Anita

Magyarország urbanizált térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása

- Kivonat -

JEL R-11

A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai komolyan átrendezték hazánk fejlettségi térképét; vannak térségek, amelyek a nyertesei lettek, míg mások szenvedő alanyaivá váltak az átalakulásnak. A kutatás során megpróbáltam a vizsgált településképződmények között, társadalmi-gazdasági fejlettségük alapján egy sorrendet felállítani. Ehhez először nyolc mutatóra vonatkozóan sorba rendeztem a térségeket, majd pontoztam őket. Minél jobb helyezést értek el, annál kisebb értéket kaptak (az első 1-et, második 2-t stb., illetve a fontosabb tényezőknél kettesével nőttek a kapott pontszámok, tehát első 1, második 3, harmadik 5 stb.). Így azokat a településcsoportokat tekintem a többihez képest a legfejlettebbnek, amelyek a legkevesebb ponttal rendelkeznek, a legtöbb pontszámot birtoklók pedig a legelmaradottabbak. Összességében a legjobb értéket a veszprémi, győri budapesti és székesfehérvári körzetek kapták, Miskolc, Salgótarján, Békéscsaba és vonzáskörzeteik társadalmi-gazdasági helyzete tűnik a legrosszabbnak.


Szebényi Anita, PhD hallgató (PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.