Fejlesztés és Finanszírozás 2006/4. szám

Bokor László

A folyamatos adósságfinanszírozás fenntarthatóságáról

- Kivonat -

JEL H-630

A tanulmány arra keresett választ, hogy milyen összefüggések léteznek az államháztartási deficit és a gazdasági irányítás jövőbeli mozgástere között, illetve hogy ebben a helyzetben ez milyen gazdaságpolitikai játszmák kialakulását indukálhatja. Ezek alapján a következő megállapítások tehetők: 1. Amennyiben a reálkamatláb meghaladja a gazdasági növekedést, a folyamatos adósságfinanszírozás fenntarthatatlan. Ilyen esetekben ugyanis az egyre növekvő államkötvény-állomány egy idő után meghaladná azt a mértéket, amit a gazdaság abszorbeálni tud. Másrészről a folyamatos adósságfinanszírozás lehetséges, ha a reálkamatláb alatta marad a gazdasági növekedés ütemének. 2. Bemutattuk, hogyan változtatja meg az államadóság önmagában a kormányzat költségvetési korlátját. A ma kibocsátott államadósság-levél megváltoztatja (determinálja) azt, hogy mit tehet a kormányzat holnap. Ha a folyamatos adósságfinanszírozás fenntarthatatlan, akkor az államadósság növekedése végül szükségszerűen a kormányzati kiadások csökkenését vagy a jövőbeni adóztatás növekedését is hozza magával. 3. Az adóztatás egy lehetséges módja az adósság monetizálása. Mivel a jegybank nem fizet a pénztartóknak a pénzre kamatot, profitot realizál, ami a kincstárra száll. Ebben az esetben a nettó hatása annak a kettő lépésnek, hogy az állam először kötvényt nyomtat és bocsát ki kiadásai fedezésére, majd azokat monetizálja pontosan megegyezik azzal, mintha egyszerűen pénzt nyomott volna anélkül, hogy a kötvénykibocsátást is beiktatott volna.


Bokor László, PhD hallgató, tanársegéd (BME Műszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.