Fejlesztés és Finanszírozás 2006/4. szám

Kertész Krisztián

A nemzeti és a regionális felzárkózás váltómozgása az EU felzárkózó országaiban

- Kivonat -

JEL R-110

A gazdaságpolitika elsősorban azt képes befolyásolni, hogy az EU-hoz való nemzetgazdasági felzárkózás milyen ütemben, és milyen sikeresen menjen végbe, de a váltómozgás-folyamatok ellen marginálisan kicsi befolyása van. Az ismertetett gazdaságpolitikák egyike sem volt képes teljesíteni azt a célkitűzést, hogy a nemzetgazdaság Európai Unióhoz történő felzárkózása már középtávon is a nemzetgazdaságon belüli regionális különbségek csökkenésével párhuzamosan valósuljon meg. Ha protekcionista gazdaságpolitikával a vidéki területeket anyagilag támogatjuk, akkor az a termelékenységet rontja, és a nemzetgazdaság növekedésének általános lelassulását eredményezi, és ezáltal valamennyi régió (legalább is a legtöbb) távolodni fog az EU átlagától.

Ha azonban egy exportorientált és nyitott gazdaságot hozunk létre, a növekedés technológiaintenzív és a termelékenység emelkedésén alapul, valamint az állam a piaci kudarcokat igyekszik kiküszöbölni (monopóliumok árszabályozása, bankrendszer prudenciális árszabályozása, infrastruktúra fejlesztése, humántőke fejlesztése, stb.), akkor a nemzetgazdaság jövedelemszintje képes konvergálódni az EU átlagához. Ekkor azonban el kell tűrnünk azt a negatív mellékhatást, hogy az országon belül középtávon (1-2 évtized) nőni fognak a regionális különbségek. Nem szabad azonban ezért magunkat hibáztatni, mert ez a fejlődés természetes velejárója!


Kertész Krisztián, közgazdász, PhD hallgató (BME, Műszaki Menedzsment Gazdálkodási és Szervezéstudományi Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.