Fejlesztés és Finanszírozás 2006/4. szám

Hegedűs Gyula

Az „egyszámlától” Bázel II./CRD-ig

- Kivonat -

Az új szabályozás hatására az EU országok bankjainak tőkekövetelménye mintegy 5%-kal csökkenhet a jelenlegi szinthez képest. Ezen belül a különböző típusú intézményeknél ez eltérően fog jelentkezni. Az egyszerűbb módszert választó, hazai piacon működő kisebb intézmények tőkeszükséglete várhatóan némileg csökken, a fejlettebb módszereket választó nagyobb, nemzetközileg aktív intézmények tőkeszükséglete alapvetően nem változik, míg a fejlettebb módszereket alkalmazó, kis méretű, de specializált intézményeknek a jelenleginél lényegesen alacsonyabb tőkekövetelménynek kell eleget tenniük. Az alacsonyabb tőkeszükséglet döntően a retail portfoliónak köszönhető. A tőkeszükséglet csökkenést az újonnan figyelembe vett működési kockázat pótlólagos tőkeigénye összességében csak kis mértékben mérsékli. Az új módszerek bevezetésének természetesen költségei is vannak, bár ezek nem csak Bázel II./CRD miatt merülnek föl. A szükségessé váló fejlesztések egy jelentős részét valószínűleg mindenképpen meg kellene valósítani, bár ezek egyébként talán hosszabb idő alatt valósultak volna meg. A folyamat egyik fontos lépése a használni tervezett módszer megválasztása. Ehhez tudni kell, hogy a fejlettebb módszerek egyszerűbb módszerrel való felváltását a felügyeletek csak különösen indokolt esetben engedélyezhetik. A fejlettebb módszerek használata természetesen költségesebb, viszont ezzel általában alacsonyabb tőke is elegendő a biztonságos működéshez. Emiatt a bankoknak a módszer választásról szóló döntés meghozatalakor az alábbiakat is figyelembe kell venniük: az adott módszer pótlólagos költsége ≤ a pótlólagosan rendelkezésre álló tőkével elérhető üzleti aktivitás növekedés profitja.


Hegedűs Gyula, kockázatkezelési igazgató (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.