Fejlesztés és Finanszírozás 2006/4. szám

Matusek Judit

Az új tőkekövetelmény-számítás várható hatásai

- Kivonat -

A hazai pénzügyi szektort nagyméretű, pénzügyi csoportok uralják, melyek a legnagyobb magyar bankcsoportot kivéve nemzetközi pénzügyi csoportokhoz tartoznak, vagyis a tőkeszámításra vonatkozó módszer-választás a külföldi anyabank szintjén dőlt el. A fejlett módszerek jóváhagyása és azok alkalmazásának figyelemmel kísérése kapcsán a CRD és a kapcsolódó szabványok előírják a konszolidált felügyeletet ellátó és a fogadó ország felügyelő hatósága közötti együttműködés szükségességét és a feladatok megosztását.

A felügyeletek közötti együttműködés mélysége függ az adott leányintézmény szignifikanciájától. A CEBS standardok segítenek a leányvállalat vagy fiók jelentőségének megítélésében. Az anyaintézmény és a fogadó ország felügyeletének nézete eltérhet. Előfordulhat, hogy egy Magyarországon fontos piaci szerepet betöltő intézmény a saját csoportjának számadataihoz képest kevésbé jelentős, ezért előfordulhat, hogy a székhely szerinti felügyelet nem fordít kellő figyelmet a magyarországi leányintézményre. A direktíva nem változtatta meg azt a szabályt, hogy az EU valamely tagállamában bejegyzett bank megfelelő működéséért az adott tagállam felügyelete a felelős. A Felügyelet felkészüléséhez nem elegendő a megfelelő a fejlett módszerek jóváhagyására, valamint a 2. pillérben meghatározott felügyeleti felülvizsgálatra vonatkozó módszertan és gyakorlat kidolgozása, hanem a társfelügyeletekkel való nemzetközi együttműködés folyamataiban az érdekérvényesítés új formáira, tartalmi elemeire szükség lesz, s ennek kialakítása még a folyamatban van.


Matusek Judit, közgazdász, EU koordinátor (PSZÁF)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.