Fejlesztés és Finanszírozás 2006/4. szám

Csáki György

IMF 2006: valódi reformok?

- Kivonat -

JEL F-020

A Valutaalap és a Világbank megszervezésekor a kor fejlett országainak feltételezett igényei kielégítésének megfelelően alakították ki az intézmény(ek) szervezetét, működési mechanizmusát és hitelezési gyakorlatát. A tartós (mert strukturális és az adott világgazdasági környezetben folyamatosan újratermelődő) nemzetközi egyensúlyhiányok azonban négy évtizeden át a pénzrendszer reformját érlelték. Amikor – 1971 előtt – az Alapokmánynak megfelelően minden tagország köteles volt megőrizni valutájának árfolyam-stabilitását, akkor (mivel minden tagország valutájának árfolyamát a kulcsvalutához, a dollárhoz rögzítették) kizárólag az USA-val szemben nem érvényesült ilyen kötelezettség! Az IMF kénytelen volt eltűrni, hogy az USA 1971-73-ban egyoldalúan fölrúgta az Alapokmányt a dollár aranyra válthatóságának egyoldalú megszűntetésével és a dollár lebegtetésének ugyancsak egyoldalú elhatározásával. Az 1976. évi Kingstoni éves Közgyűlés csak utólag szentesíthette a rögzített árfolyam-rendszer amerikai szétverését. Az IMF nem volt képes a hetvenes években megakadályozni a dollár irreális erősödését, a nyolcvanas évek legelején pedig nem volt képes megakadályozni a dollárkamatok drámai emelkedését – ami nagyban hozzájárult a globális adósságválság 1982-es kitöréséhez. Az IMF a kilencvenes években nem tudta elérni az USA kereskedelmi és fizetési mérleghiányának, s ezzel szemben Japán kereskedelmi és fizetési mérleg-többletének érdemi csökkentését sem. Miért várnánk el akkor manapság, hogy az IMF hatékony legyen az USA horribilis kereskedelmi és fizetési mérleghiányának és (immár) Kína horribilis kereskedelmi és fizetési mérlegtöbbletének érdemi csökkentésében? Miért vetné alá magát az USA egy ilyen szabályozásnak?


Csáki György, a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár (Szent István Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.