Fejlesztés és Finanszírozás 2006/4. szám

Wiesel Iván - Adamecz Anna

India, mint világhatalmi tényező

- Kivonat -

India – Kínához hasonlóan – korunk egyik leggyorsabban fejlődő hatalmas térsége. Kínától eltérően azonban ma még nem nyitott gazdaságú ország, növekedése elsősorban a belső keresleten nyugszik. Az indiai gazdaság szerkezeti aránytalansága enyhe folyó fizetési mérleg és súlyos államháztartási hiánnyal párosul, s egyben a gazdasági fejlettség növelésének egyik jelentős korlátja. Az indiai kormány ma már ezt jól látja, és 15 évre szóló reformprogram megvalósításán fáradozik. Ennek része a gazdaság nyitottságának növelése, a külföldi működőtőke becsábítása az országba, az indiai tőke nemzetközi terjedésének segítése, az infrastruktúra sokoldalú fejlesztése, beleértve az oktatás és a K+F tevékenységeket is. Az egy főre eső GDP növekedésének ütemét befolyásolja, hogy az ország népessége évente 2 százalékkal nő. Ennek visszaszorítására ma még nincs kormányzati politika. Ma a lakosság több mint egyharmada létminimum alatt él. A társadalmi problémákon túl a fejlődés másik korlátját a regionális különbségek jelentik, melyek mérséklése csak évtizedeken átívelő programok segítségével valósulhat meg. Megállapítható, hogy India ma még nem tekinthető világgazdasági erőközpontnak, de fejlődésének üteme és annak iránya nyomán nem kétséges, hogy néhány évtized elteltével azzá válik.


Wiesel Iván, a közgazdaságtudomány kandidátusa
Adamecz Anna, közgazdász, az Ecostat munkatársa

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.