Fejlesztés és Finanszírozás 2006/4. szám

Munkácsy Gyula

Olaj-vezérelte gazdasági expanzió Oroszországban

- Kivonat -

JEL Q-400

Nem szorul bővebb igazolásra az a tény, hogy az orosz fellendülésben meghatározó, vagy legalábbis fontos szerephez jut az olaj és a földgáz, illetve az ezeknél végbemenő árrobbanások. Vezető nemzetközi intézetek meglehetős visszafogottsággal ítélik meg az olaj-faktor szerepét. Az OECD szerint az olajár jelentőségét az orosz növekedésben „alkalmasint túlbecsülik”. A Szervezet figyelemre méltó érve: a magas olajár erősíti a hazai valutát, és ez kedvezőtlenül érinthet más területeket (hollandkór!). Ismereteink szerint a Világbank végezte ezen a téren a legmélyrehatóbb vizsgálatot. Megállapítása szerint 1999 és 2003 között „változatlan olajár” mellett az éves GDP-növekedés nagy valószínűséggel 4-5% között alakult volna. Nem új jelenség, hogy a Szovjetunió illetve Oroszország a diplomáciai nyomás eszközéül használja energiaforrásait, természeti kincseit. De ezen lehetőségek súlya igazából az olaj-vezértelte gazdasági expanzió nyomán most tudatosodik. E fegyvert „élesítette” az energiaárak rendkívüli felfutása, és hogy az állam kiterjesztette markáns ellenőrzését gyakorlatilag az egész szénhidrogén-szektorra. Ezért több oldalról is veszélyeztetve látjuk Európa, ezen belül Magyarország hosszú távú, biztonságos ellátását orosz földgázzal.


Munkácsy Gyula, közgazdász, kutató

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.