Fejlesztés és Finanszírozás 2007/1. szám

Csáki Csaba

Változó prioritások a világ agrártermelésében

- Kivonat -

JEL Q-18

A Föld élelmiszer ellátása, a fejlődő országok szegényeinek sorsa, a fejlett világ mezőgazdasági termelőinek boldogulása szorosan kapcsolódik a globális agrárfejlődési trendekhez. A 21. század sok tekintetben új korszak kezdetét jelenti a mezőgazdaságban is. A felgyorsult agrártechnológiai és biotechnológiai fejlődés, a globalizáció, a nemzetközi agrárkereskedelem átalakulása, az éleződő szociális feszültségek a világ számos vidéki régiójában messzemenően hatnak a mezőgazdaság működésének feltételeire és változást hoznak gondolkodásunkban is, ugyanakkor eltérő prioritásokat eredményeznek a különböző régiókba. A fejletlen országokban, a fejlődő világban a szegénység elleni küzdelem tekinthető a legfontosabb átfogó célkitűzésnek. Itt továbbra is elsősorban a mezőgazdaság fejlődésétől várható a vidéki életkörülmények javulása. A szegények túlnyomó többsége a vidéki területeken él és a mezőgazdasághoz kötődik. Ezért kulcskérdés a mezőgazdasági kistermelés feltételeinek és hatékonyságának növelése, a kistermelők piaci feltételeinek javítása. A fejlődő világ országaiban nélkülözhetetlen a külső segítségnyújtás is. A nemzetközi segítség nemcsak az egyes éhséggócok leküzdésében, hanem általában a fejlődés kibontakoztatásában alapvető fontosságú. A közepesen fejlett országok mezőgazdasága gyorsan fejlődik és egyre inkább integrálódik a világpiacokba. Ilyen körülmények között a legfontosabb a termelés versenyképességének fokozása és a termelők piaci pozícióit javító állami segítség hatékony megszervezése.


Csáki Csaba, akadémikus, egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.