Fejlesztés és Finanszírozás 2007/3. szám

Csillag István

Exporthitel ügynökségek és a globalizáció

- Kivonat -

JEL F-13

A globálissá vált versenyvilág az állami kereskedelmi támogatási politika eszközeként működő exporthitel ügynökségeket új kihívások elé állította, sőt radikális változtatásokra kényszerítette. Az államilag támogatott exporthitelezés, illetve az exporthoz nyújtott hitelek állami hátterű biztosítása a 20. század találmánya: a világkereskedelem háborúk utáni helyreállításának megszokott eszköze. Ugyanakkor az immár több mint 60 éve békés Európában, a mélyülő pénzpiacokkal jellemezhető globális világgazdaságban, a céghálózatok által mozgatott „szabad kereskedelemben” az államilag támogatott exporthitel-ügynökségek (ECA-k) működési tere beszűkült. A két magyar ECA – a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) és az Magyar Export és Import Bank Zrt. (Eximbank) – a „későn jöttek” csapatához tartozik, hiszen hasonlóan a kelet-európai átalakuló országok többségéhez, ezeket az intézményeket csak 1994-ben hozták létre.

A hazai ECA-k igazodási folyamatát segítette a 2004-ben végrehajtott tulajdonosváltás, amelynek eredményeképpen a MEHIB és az Eximbank főtulajdonosa a Magyar Fejlesztési Bank lett. A hazai ECA-k a következő középtávú periódusban a magyar exportőrök áru- és szolgáltatásexportját, a projektek megvalósításában testet öltő kivitelét és az ehhez kapcsolódó külföldi hálózatépítésükhöz szükséges hitelezést és hitelbiztosítást képesek a szabályozási keret, szervezeti-intézményi felállás és a MFB bankcsoportba tartozás nemzetközi minősítési és tőkehátterével, a magyar költségvetés még lehetséges támogatásával segíteni és szolgálni.


Csillag István, PhD, az Eximbank Zrt. és a Mehib Zrt. Igazgatóságának elnöke

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.