Fejlesztés és Finanszírozás 2007/3. szám

Böcskei Elvira

Finanszírozható egészségturizmus?

- Kivonat -

JEL L-83

Magyarországon a turisztikai ágazat fejlesztéséhez kívánt hozzájárulni a Széchenyi Terv részeként kidolgozott „Az Egészségturizmus Tízéves Fejlesztési Program”. A támogatás célja volt a magas színvonalú, piacképes szolgáltatást nyújtó egészségturisztikai központok kialakításának ösztönzése. A célok között szerepelt, hogy Magyarország – az egyedülálló gyógy- és termálvízkincsére alapozva – az évtized végére vezető helyet foglaljon el Európa egészségturisztikai piacán.

A Széchenyi Terv keretében nyújtott támogatások hatásvizsgálatának eredményei egyértelműen alátámasztják, hogy az egészségturizmus fejlesztésében nélkülözhetetlen szerepet játszanak a támogatások. A munkahelyteremtés mellett elsősorban a térség idegenforgalmának növekedésében, az adott település infrastrukturális fejlesztésében játszottak kiemelkedő szerepet. A fejlesztésnek egyéb, nehezen számszerűsíthető hatásai között emelhetőek ki a település környezetére gyakorolt pozitív hatások. A beruházáshoz kapcsolódóan – 277 millió forint értékben történt útépítés – telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztés is történt. A támogatásban részesült szállodák mindegyike egyetértett abban, hogy a fejlesztés pozitívan hatott szűkebb környezetére. A beruházás legfontosabb céljaként a vendégforgalom növekedését jelölték meg. A versenyképesség növekedését és a térség turisztikai vonzerejének erősítését szintén jelentősnek tartották. A szállodák felépítésével valamint szolgáltatásaikkal való elégedettség következtében már nem csak az adott város, de a környező települések is ismertté váltak, így vendégkörük folyamatosan bővül.


Böcskei Elvira, PhD hallgató (Pannon Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.