Fejlesztés és Finanszírozás 2007/3. szám

Mikósdi György

Változó erőviszonyok a nemzetközi kereskedelem multilaterális rendszerében

- Kivonat -

JEL F-13

A WTO-ban és a Doha-forduló tárgyalásain az Európai Unió tagállamai, s köztük Magyarország, integrált módon az Európai Közösség nevében fellépő Európai Bizottság útján vesznek részt. Álláspontunkat mindenekelőtt az motiválja, hogy az elmúlt évtizedben megvalósult közvetlen külső befektetések következtében a magyar ipari potenciál hazánkat ma már az iparilag fejlett országok csoportjába sorolta. A liberalizáció kiterjesztésében azért vagyunk érdekeltek, mert ipari termékkibocsátásunk meghatározó része a nemzetközi kereskedelemben találja meg elhelyezési piacait. Minthogy a szolgáltatási ágazat egyre nagyobb szerepet játszik nemzeti jövedelmünk előállításában, a szolgáltatáskereskedelem liberalizációja is hasznos lehet számunkra. Mezőgazdasági ágazatunk jövője szempontjából az az érdekünk, hogy a mezőgazdasági termékek nemzetközi kereskedelmének liberalizációja ne haladja meg a közös mezőgazdasági politika reformja által meghatározott kereteket. Azzal is számolnunk kell, hogy a Doha-forduló megreked és a tárgyalások eredménytelenek maradnak. Ebben az esetben várható, hogy a közös kereskedelempolitikában előtérbe kerülnek a bilaterális szabadkereskedelmi megállapodások megkötésére irányuló törekvések. Európai uniós tagságunk megfelelő garanciát ad arra, hogy az Európai Bizottság a mi érdekeink védelmében is a megfelelő tárgyalási erő nyugalmával nézzen szembe ezzel az eshetőséggel. Szűklátókörűség lenne azonban bárkinek is azt gondolni, hogy a kereskedelempolitikával nekünk nem kell foglalkozni, mert azzal „Brüsszel” foglalkozik. Kereskedelmi érdekeink érvényre juttatása ezért nem merülhet ki csupán a kereskedelemfejlesztésben, hanem a kereskedelempolitikában is tudnunk kell, hogy nemzeti érdekeink hogyan egyeztethetők össze a közösségi érdekekkel.


Mikósdi György, közgazdász, nyugalmazott gazdasági diplomata

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.