Fejlesztés és Finanszírozás 2007/4. szám

Botos Balázs

A Lisszaboni Program megvalósulása Magyarországon: növekedés és versenyképesség

- Kivonat -

JEL O-43

Magyarország európai felzárkózása lelassult. Az OECD országjelentése 2007-re 2,5, 2008-ra 3,1 százalékos GDP növekedést jósol. Ez ugyan gyorsabb a Kormány által jelzettnél, mint ahogyan a kutatóintézeti, illetve MNB prognózisok is optimistábbak, de jelentősen elmarad a 4 százalékosra becsült európai trendtől. A kelet- és közép európai térségben a következő három évben az OECD szerint is a magyar GDP bővülés lesz a leglassúbb. Megtorpant tehát a felzárkózás és várhatóan a 2007–2009 közötti időszak alatt sem várható ettől lényeges eltérés. Árnyaltabb a kép, ha a versenyképesség terén mutatott magyar teljesítményt elemezzük. Részben azért, mert maga a versenyképesség is egy sokkomponensű értékítélet, amelynek egyes elemeit jobban, másokat, s eddig inkább ezek vannak többségben, kevésbé jól teljesítettük. Másrészt azért, mert az egyes nemzetközileg jegyzett értékelések is, különböző hangsúlyok kiemelésével többféle „bizonyítványt” osztanak részünkre.

Kérdés, hogy az Unió egészét tekintve van-e esélye a lisszaboni stratégiában foglaltak realizálásának, reménykedhetünk-e abban, hogy az Unió gazdasági potenciálját tekintve közelebb kerül az USA-hoz? Legutóbb az OECD világgazdasági előrejelzése utalt arra, hogy Európa képes lehet átvenni a vezető szerepet az USA-tól a gazdasági növekedés biztosítása terén. A német és olasz első negyedéves beszámolók pedig tovább erősítették ezeket a vélekedéseket. Ebben az esetben viszont még fontosabb lehet, hogy az egyre gyorsabban haladó „európai expresszhez” való csatlakozást Magyarország le ne késse. Azokat a kedvező pozíciókat, amelyeket az újonnan csatlakozó országok között birtokoltunk, egyelőre elvesztettük. Most már az igazi tét az, hogy ha nem is az élbolyban, de legalábbis nem végletesen leszakadva zárjuk a következő éveket.


Botos Balázs, a közgazdaságtudomány kandidátusa (Zsigmond Király Főiskola)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.