Fejlesztés és Finanszírozás 2007/4. szám

Szalavetz Andrea

Klaszterek Írországban

- Kivonat -

JEL L-53

A kilencvenes évek elején az ír iparpolitika erősségeit és gyenge pontjait felmérő ún. Culliton Report javaslatai értelmében az ír gazdaságpolitika legfontosabb prioritása módosult. Immár nem az volt a cél, hogy mind több működőtőke- befektetést vonzzanak az országba, hanem ezzel párhuzamosan az is, hogy a működőtőke-befektetők helyi beágyazottsága növekedjen, helyi cégeket vonjanak be beszállítóként értéktermelési tevékenységükbe, illetve helyi vállalkozók jelenjenek meg a piacon és kapcsolódjanak be a gazdasági vérkeringésbe.

Az ír klaszterfejlesztési tapasztalatok (nevezzék bárhogy is) legfontosabb tanulsága, hogy erős összefüggés van az ún. „high road” gazdaságfejlesztési stratégia (amelyik arra irányul, hogy az adott ország mind magasabb hozzáadott értékű, és mind tudás- és technológiaigényesebb értéktermelést folytasson) és a klaszterfejlesztés között: magas hozzáadott értékű, igényes termelést a gazdaságba az átlagosnál mélyebben beágyazódott és az átlagosnál sűrűbb helyi kapcsolati hálóval rendelkező szereplők folytatnak. Egy másik tanulság az, hogy az ír gazdaságfejlesztési tapasztalatok ellentmondanak Phelps és Fuller megállapításainak. Írországban nem a klaszter működése befolyásolja leginkább az ottani leányvállalatok fejlődését, hanem az, ha képességeik alkalmassá teszik őket arra, hogy az üzletmenet egyes kulcsfunkcióit felelősségi körükbe vonják, vagyis sikerrel szerepeljenek a transznacionális szervezetükön belüli erőforrás-allokációs versenyben. Az ír tapasztalatok tökéletes ellenpéldával cáfolják Phelps és Fuller megállapításait: a szisztematikusan kialakított és keresztülvitt fejlesztési politika igenis képes a „high road” stratégia megvalósítására és arra, hogy a meglévő klasztereket a minőségi fejlődés útjára terelje.


Szalavetz Andrea, PhD, tudományos főmunkatárs (MTA, Világgazdasági Kutatóintézet)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.