Fejlesztés és Finanszírozás 2008/3. szám

Stephan Barisitz

A bankszektor átalakulása Kelet-Közép-Európában

- Kivonat -

JEL N-24

Közép-Kelet-Európában két „banki reform-hullámot” különböztethetünk meg. Az első reformhullám négy fő ütemre osztható: kezdeti liberalizáció, kezdeti átszervezési és szigorítási intézkedések, fenntarthatatlan egyensúly, illetve ismételt destabilizáció és válság. A második hullám szintén négy fő ütemre osztható: a kemény költségvetési korlátok bevezetése a bankok számára, a kemény költségvetési korlátok kiterjesztése a reálgazdaságra, mélyreható átszervezés és stratégiai befektetők tulajdonszerzése a bankszektorban és felzárkózási hitelkonjunktúra.

A két elkülönülő és a legtöbb esetben egy válságot követően lezajló banki reformhullám hitelesen tükrözi az intézményi változások realitásait az elemzés tárgyát képező országok többségében, úgymint Csehország, Szlovákia, Bulgária, Románia, Horvátország, Oroszország és Ukrajna. Az elmélet lényegében (de nem teljes mértékben) leképezi a lengyelországi és kazahsztáni eseményeket is, ahol azonban nehéz lenne különválasztani a két hullámot, mivel azok folyamatos erőfeszítésekké és intézkedésekké állnak össze.

Az elmélet szinte ugyanakkor egyáltalán nem érvényes Kelet-Németországra, ahol a Nyugat-Németországgal való gyors újraegyesítés és az előbbi ország utóbbi ország általi „bekebelezése” igen nagy számú és hatású, egyidejű intézkedést és eseményt eredményezett. Belorusszia legalább részlegesen elindította az első hullámot az 1990-es évek közepén lezajlott teljes politikai „hátraarc” előtt. Üzbegisztán nem jutott tovább az első néhány kezdeti lépésnél. A többiekkel éles ellentétben Magyarország saját útját követte, amennyiben előrehozta a kemény költségvetési korlátok bevezetését az 1990-es évek első felére, ami hozzájárult a banki reformok ütemének felgyorsulásához és egyetlen, összesűrített reform-eseménysort eredményezett az országban.


Stephan Barisitz, vezető közgazdász (Külföldi Kutatási Osztály, Osztrák Nemzeti Bank)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.