Fejlesztés és Finanszírozás 2008/3. szám

Csáki György

A fejlesztő állam – új felfogásban

- Kivonat -

JEL O-10

Az államnak az elmaradottság leküzdésében betöltött központi szerepe, maga a fejlesztő állam kategóriája a fejlődéstanulmányok kibontakozása révén, a 2. világháború után – elsősorban azonban a hatvanas évektől – vált bevett közgazdasági kategóriává. A kelet-ázsiai fejlesztő állam, az ötvenes és a kilencvenes évek között, az erős piacvédelem mellett megvalósított exportorientált iparfejlesztésen alapult. A hazai vállalkozó réteg erős állami védelmet élvezett a hazai piacokon, s erős állami támogatásra támaszkodhatott a világpiacon. A kérdés ezért jelenleg az, hogy a globalizáció körülményei között, amikor egyre kevésbé lehetséges a külföldi tőke behatolásának kizárása vagy akár korlátozása, van-e még relevanciája a fejlesztő állam eszméjének és gyakorlatának?

Optimizmusra adhat okot a fejlesztő állam perspektíváit illetően az, ahogyan Kelet- és Dél-Kelet-Ázsiában, valamint Európában a fejlesztő állam az exportorientáció támogatása révén a világgazdaságba szervesen integrálódott nemzetgazdaságokat teremtett. A világpiaci konkurenciával szembeni versenyképesség sikeres megteremtése képessé tette ezen országok vállalatait a globális piacokon való helytállásra. Ezen az alapon a fejlesztő állam – a kutatás-fejlesztés ösztönzése és hatékony támogatása révén, a felsőfokú képzés és a szakképzés szerkezetének folyamatos fejlesztésével, valamint a működőtőke-beáramlás ágazati és területi befolyásolásával, a hazai középvállalati szektor támogatásával – továbbra is kulcsszerepet játszhat ezen országok dinamikus és fejlődésének fenntartásában.


Csáki György, a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár (Szent István Egyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.